torstai 3. huhtikuuta 2008

William Salmelan oikeudenkäynti

Tarina: Kansallisarkisto asiakirja-akti nro 21/343 (Fb 146)  vankileirien vankikortisto: Tampere (Bc 120)  

Isäni William Salmela s. 29.11.1886  k. 1958


William muutti Ruovedeltä Messukylään 1917 vuoden lopulla, aika pian hän joutui ansaitsemaan leipäänsä ase kädessä. 


Pidätetty  Messukylän nuorisoseuran talolta kolme viikkoa sitten.


Suojeluskunnan kuulustelut: 13.4 - 19.4.1918

Lokomon työmies William Salmela 31 vuotta vanha. Liittyi punakaartiin helmikuun alkupuolella, sai heti aseen oli vahtipalveluksessa Messukylässä. Ei ryöstöissä mukana eikä kätkenyt ryöstettyä tavaraa. Oli vahtipalveluksessa sodan loppuun saakka Ei rintamalla. Ei aseita eikä patruuneja.


Päätös:

Lasketaan vapaalle jalalle, sotaoikeuden tuomittavaksi.

Messukylä 13.4.1918

K. Jussila


***


19.4.1918. Tutkittavana uudestaan kun tuli ilmi että hän on ollut teknikko Eelis Sirenin huvilaa ryöstettäessä. Kertoo että oli mukana kun tarkastettiin huvilaa. Ei sano olleensa tavaroita ottamassa. Lähtivät Rantaperkiön työväentalolta. Mukana oli noin kymmenen miestä. Ei sano muistavansa nimiä eikä tietävänsä kuka antoi määräyksen. Ase oli kertojalla. Siren ei itse paikalla, muita kyllä. Sanoo käyneensä kyökissä, kieltää koskeneensa mihinkään. Sangen haluton antamaan mitään tietoja kysyttäessä.


Päätös:


Vangittuna sotaoikeuden tuomittavaksi.

Messukylässä huhtikuun 19. päivänä. 1918

Into Selin

Tutkintotuomari.Lokomo OYB

Tampere

Tammerfors


Pyynnöstä todistetaan, että päällelyöjä W. Salmela on kaupungin valloituksen jälkeen ollut palveluksessamme 15 p:stä huhtikuuta. 18. päivään huhtikuuta ja olemme halukkaat ottamaan hänet edelleen työhön tehtaallemme jossa kiireisten sotatilausten suorittamisen tähden vallitsee suuri puute työvoimasta.


Tampereella 24. pnä huhtikuuta. 1918

Lauri Helenius


***


Pyynnöstä täten todistan, että W Salmela on Lokomon tehtaan vakinaisessa palveluksessa ollut toista vuotta. Kuuleman mukaan ottanut punakaartiin pakotuksesta osaa vahtipalvelukseen. Vaan ollut poissa vahtipalveluksesta jo 25p maaliskuuta tullessaan jälleen töihin 15huhtikuuta oli hänellä Messukylän esikunnan antama todistus, että hän on tutkittu ja vapautettu joten otin hänet vaarattomana henkilönä töihin jälleen. Puolestani voin todistaa, että Salmela on aivan vaaraton ja sävyisä mies. 


Tampereella 25.4.1918

Vihtori Kulmala

Seppämestari Lokomo


Yllä olevan oikeaksi todistavat

T Tuominen ja P TuominenTuomio. 5.8.1918


Syyttäjä Erkki Weneskoski on vaatinut vangitun William Salmelan tuomitsemista valtiopetoksesta.


Puh, johtaja: Arthur Pippingsköld

Jäsenet: Lauri Halme, F. Pohjannoro, K. Saloselkä    Apujäsen: Vänrikki Onni Backman.


Valtionrikosoikeuden 21. osaston päätös.


Valtiorikosoikeus on tutkinut tämän asian ja katsoo siinä selvitetyksi, että William Salmela on toiminnallaan punakaartissa rikoksen avunantajana myötävaikuttanut kuluvana vuonna Suo¬men laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan nostettuun kapinaan sekä harkitsee sen vuoksi oi¬keaksi hyläten syytteen muussa osassa toteennäyttämättömänä, Rikoslain 11 luvun 2 ja 6 §:n sekä 5 luvun 3 §:n ja luvun 2 §:n nojalla tuomita William Salmelan avunannosta valtiopetok¬seen.


Pidettävä kolme vuotta kuritushuoneessa sekä olemaan kansalaisluottamusta vailla viisi vuotta  yli vapausrangaistuksenajan.


Kuitenkin katsoo Valtionrikosoikeus säännösten perusteella 20 päivänä kesäkuuta 1918 anne¬tuissa Laeissa ehdollisesta rangaistustuomiosta ja ehdollisen rangaistustuomionkäyttämisestä eräänlaatuisissa tapauksissa kohtuulliseksi määrätä, että Salmelalle tuomitun yleistä lajia ole¬van rangaistuksen täytäntöönpano on lykkääntyvä viisi vuotta, luettuna tästä päivästä ja tuon koetusajan päätyttyä raukeava sekä kansalaisluottamuksen menettäminen myös tällöin lak¬kaava, ellei William Salmela ennen koetusajan umpeen menoa ole tehnyt tahallista rikosta josta hänet tuomitaan kuritushuoneeseen tai vähintään kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen taikka tuomioistuin vähemmän rikoksen, juoppouden, epäsiveellisyyden tai muuten pahanta¬paisen elämän vuoksi harkitse ehdollisesti tuomitun rangaistuksen olevan täytäntöönpantava.


Asian näin päättyessä on. William Salmela heti vapaaksi laskettava ellei muuta syytä hänen vangittuna pitämiseensä ole.


Kopio: 10.2.2008 Tarmo Salmela

1 kommentti:

Sari kirjoitti...

Tiettävästi ainoana kuntana Suomessa Messukylä maksoi palkkaa punakaartille. Isäni William Salmela sai palkkatodistuksen mukaan palkkaa 50 markkaa.

Tarmo Salmela